10.08.2015

ОТВОРЕНА ДИСПЕРЗИРАНА КАНЦЕЛАРИЈА ВО ПЛАСНИЦА

На 10 Септември 2015 година, Агенцијата за вработување на Република Македонија отвори дисперзирана канцеларија за општина Пласница (во с. Пласница)...

Повеќе
20.08.2015

Агенцијата за вработување на Република Македонија доби 10 нови возила преку фондовите на ЕУ.

Возилата се набавени преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) со цел да се овозможи поефикасна работа...

Повеќе
12.05.2014

Промоција на проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на ЕУ законодавството во сфера на слободно движење на работниците“

На 12 мај 2014 година беше промовиран проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективна...

Повеќе
09.05.2014

Работна посета на делегација од Република Турција

На 9 мај 2014 година делегација на Република Турција оствари работна посета во Агенцијата за вработување на Република Македонија...

Повеќе

Пазар на труд


Анализа на слободни работни места по центри за вработување, дејност на фирмите и најбарани 25 занимања

Повеќе


Анализа на бројот на невработени лица по центри за вработување, полова структура и образование

Повеќе


 Анализа на потреба од вештини на пазарот на трудот.

Повеќе

КОНТАКТ ЦЕНТАР

02 3 298 297

АНКЕТА

Дали сте задоволни од услугата на службеникот?
Пополнете ја анкетата на следниот линк.

повеќе