покана за тендер

за организирање и спроведување на обуки за основни компјутерски вештини за невработени лица

Повеќе...

Отворен Јавен оглас за работодавачи за учество во мерката „Обука кај познат работодавач“


Повеќе...
Ранг листи на тестирани кандидати за обуките за  напредни ИТ вештини 
Повеќе...

Агенцијата за вработување на Република Македонија доби 10 нови возила преку фондовите на ЕУ

Возилата се набавени преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) со цел да се овозможи поефикасна...

Повеќе...

Промоција на проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на ЕУ законодавството во сфера на слободно движење на работниците“

На 12 мај 2014 година беше промовиран проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на ЕУ законодавството во сфера на слободно движење на работниците“, кој ќе се имплементира во периодот ...

Повеќе...

Работна посета на делегација од Република Турција

На 9 мај 2014 година делегација на Република Турција оствари работна посета во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Притоа беа презентирани активностите на двете ...

Повеќе...

ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС ЗА ОТВОРАЊЕ ПРИВАТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА

На заинтересираните физички или правни лица кои сакаат да отворат приватна детска градинка ќе им се одобри неповратна финансиска помош (грант) во износ од 600.000,00 денари, додека за отворање на приватен дом за стари лица финансиската поддршка е во износ од 

Повеќе...

Македонија Вработува

Преку проектот Македонија Вработува компаниите кои што имаат потреба од потпора за проширување на својот бизнис не само што имаат можност туку имаат и поддршка од државата за отворање на нови работни места, развој на сопствени бизниси и намалување на трошоците за работа,преку  ослободување од плаќање придонеси за нововработените согласно мерките.

Повеќе...

Саем за Вработување 2015 во Велес

Саем за Вработување 2015 во Велес се оддржа денеска, со почеток во 10:00 часот и беше отворен за посетители сè до 13:00 часот. Место на одржување на овој саем беше Театарот „Јордан Хаџиконстантинов – Џинот“ во Велес.

Повеќе...

Пазар на труд


Анализа на слободни работни места по центри за вработување, дејност на фирмите и најбарани 25 занимања

Повеќе


Анализа на бројот на невработени лица по центри за вработување, полова структура и образование

Повеќе


 Анализа на потреба од вештини на пазарот на трудот.

Повеќе

КОНТАКТ ЦЕНТАР

02 3 298 297

АНКЕТА

Дали сте задоволни од услугата на службеникот?
Пополнете ја анкетата на следниот линк.

повеќе