ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА СЛУЖБЕНИК ЗА ПРАКТИКАНСТВО ВО ИПА ПРОЕКТОТ 


повеќе...

САЕМИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 2017

Агенцијата за вработување на Република Македонија на 18. мај 2017 година го започнува новиот, трет по ред циклус Саеми за вработување во Република Македонија. Истиот започнува на 18 мај и завршува на 15 јуни 2017 во Скопје, а во тој интервал овој настан ќе се реализира и во други 5 поголеми градови:
- Штип - 26.05.2017,
- Кавадарци - 30.05.2017,
- Битола - 06.06.2017,
- Тетово - 08.06.2017,
- Струмица - 13.06.2017 и
- Скопје - 15.06.2017.
Саемите за вработување ќе овозможат да се поврзат работодавачите и невработените и други лица кои бараат работа, со цел да се иницираат нови вработувања.
Ги покануваме и очекуваме голем одзив од работодавачите за учество на Саемите, на кои ќе можат да ги претстават своите компании и да остварат контакти со голем број потенцијални работници заради задоволување на своите потреби од соодветна работна сила.
Агенцијата за вработување на Република Македонија ги повикува невработените лица да учествуваат на Саемите за вработување, за да се запознаат со условите за вработување кои ги нудат работодавачите, слободните работни места, можностите за обука и практикантство во компаниите. Особено е важно да ја искористат можноста низ непосредни контакти да се претстават пред работодавачите преку интервју, доставување на своја биографија (CV) Мотивациско писмо и др.
Ги покануваме и сите други субјекти кои се заинтересирани за создавање на нови можности во сферата на вработувањето.
Во рамките на саемските манифестации ќе се организират и Форуми за работодавачите како еден од можните начини за  редовно информирање, размена на искуства и успешна соработка со работодавачите.
Со цел да им го олесниме пристапот на младите невработени лица до пазарот на трудот ќе се одржат и Инфо-средби за млади, за да ја зголемиме  нивната информираност и да им обезбедиме дополнителна поддршка  во процесот на активно барање  работа. Нивното мислење и сугестии од овие средби ќе се земаат предвид при планирањето и реализацијата на идните активности за зголемување на вработувањето на младите.
Ве очекуваме, придружете ни се!!!


Questions and Answers

Component D – Training in job search and preparedness skills

Обука и советување за претприемништво
повеќе...

Покана за тендер за организирање и спроведување на обуки за подготовка за вработување и вештини за барање работа на млади невработени лица во рамки на компонента Д „Обука за  подготовка за вработување и вештини за барање работа “

повеќе...

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ОД ИНФО СРЕДБА 07.04.2017 година

повеќе...

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ ИТ ВЕШТИНИ ЗА 2017 ГОДИНА

повеќе...

Обрасци за учество во проектот Самовработување со кредитирање и Самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години

повеќе...

Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

Оперативни Упатства за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот од Оперативниот План 2017 година и за Проектите Самовработување со кредитирање и Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места 

Акциски план за мониторинг на услугите за вработување

Акциски план за мониторинг на активните мерки за вработување


Агенцијата за вработување на Рапублика Македонија во рамките на проектот „Поддршка за вработување на млади“, финансиран од страна на Оперативната програма за “Развој на човечки ресурси 2007-2013“(ИПА Компонента IV), а врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2017 година, го објавува следниот:

Јавен повик за млади невработени лица за поднесување  апликација за учество во  „Обуки за побарувани занимања на пазарот на трудот“

Shpallje publike të rinjtë e papunë që të dorëzojnë aplikacion për pjesëmarrje në “Stërvitjen për aftësitë e kërkuara në tregun e punës” 

ЈАВЕН ОГЛАС ДО НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА И РАБОТОДАВАЧИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМАТА ПРАКТИКАНСТВО

повеќе...

Награда за Агенција за вработување за најдобар сајт на годината за 2016 година во категоријата владини/државни институции