Покана за тендер за организирање и спроведување на обуки за подготовка за вработување и вештини за барање работа на млади невработени лица во рамки на компонента Д „Обука за  подготовка за вработување и вештини за барање работа “

повеќе...

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ОД ИНФО СРЕДБА 07.04.2017 година

повеќе...

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ ИТ ВЕШТИНИ ЗА 2017 ГОДИНА


повеќе...

Образци за учество во проектот Самовработување со кредитирање и Самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години


повеќе...


Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година


Оперативни Упатства за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот од Оперативниот План 2017 година и за Проектите Самовработување со кредитирање и Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места 


Акциски план за мониторинг на услугите за вработување

Акциски план за мониторинг на активните мерки за вработување
Агенцијата за вработување на Рапублика Македонија во рамките на проектот „Поддршка за вработување на млади“, финансиран од страна на Оперативната програма за “Развој на човечки ресурси 2007-2013“(ИПА Компонента IV), а врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2017 година, го објавува следниот:

 

Јавен повик за млади невработени лица за поднесување  апликација за учество во  „Обуки за побарувани занимања на пазарот на трудот“

 

Shpallje publike të rinjtë e papunë që të dorëzojnë aplikacion për pjesëmarrje në “Stërvitjen për aftësitë e kërkuara në tregun e punës” 
ЈАВЕН ОГЛАС ДО НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА И РАБОТОДАВАЧИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМАТА ПРАКТИКАНСТВОповеќе...


Награда за Агенција за вработување за најдобар сајт на годината за 2016 година во категоријата владини/државни институции