ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР  НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД


повеќе...Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија  за  Програмата за работно ангажирање – Јавни работи, финансирана од Буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.04.2018 година се објавува ЈАВЕН ПОВИК до единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје 

- превземи го јавниот оглас на македонски јазик на овој линк 

- превземи го јавниот оглас на албански јазик на овој линк Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Мерката 2.2 Вработување и раст на правни субјекти, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија,  на ден 16.04.2018 година  се објавува ЈАВЕН ПОВИК до работодавачите од микро ,мали , средни претпријатија,социјални претпријатија и граѓански организации


- превземи го јавниот оглас на македонски јазик на овој линк

- превземи го јавниот оглас на македонски јазик на овој линк

Покана за учество во Програмата Општинско-корисна работа 

повеќе...


Почитувани граѓани и корисници на услугите на Агенцијата за вработување на Република Македонија,

Ве известуваме дека, почнувајќи од понеделник, 25.09.2017 година, работното време на Агенцијата за вработување на Република Македонија и подрачните центри за вработување ќе почнува во 7:30 часот, а ќе завршува во 15:30 часот.
Притоа, службата за пријавување и одјавување на работни односи во центарот за вработување на Град Скопје ќе работи како и досега, до 18:30 часот.

Со почит,

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

___________________________________________________________________________________

Почитувани,

Ве известуваме дека Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата е објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 132 од 20.09.2017 година.

Ги покануваме сите заинтересирани лица да поднесат лично барање до надлежните центри за вработување каде што се евидентирани.

Рокот за поднесување на барањата е една година, односно до 19.09.2018 година.

Напоменуваме дека при поднесување на барањето, заинтересираните лица треба да поднесат единствено лична карта на увид, без дополнителна документација. Агенцијата за вработување на РМ ќе ги прибави сите потребни документи по службена должност од надлежните институции.

За сите подетални информации можете да се обратите во надлежните центри за вработување или на телефонските броеви објавени на нашата веб-страна www.avrm.gov.mk 

Со почит

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

__________________________________________________________________________________

Награда за Агенција за вработување за најдобар сајт на годината за 2016 година во категоријата владини/државни институции