Контакти

Телефон: (+389 2) 3111-850 (за Центар за вработување на град Скопје - 31 38 434) 

Факс: (+389 2) 3111-856
Адреса: Васил Ѓоргов 43, 1000 Скопје, Република Македонија
Електронска пошта: info@avrm.gov.mk

Агенцијата за вработување има 30 подрачни единици - Центри за вработување.

Списокот со контакт мобилни телефони од вработените во Центрите за вработување може да ги превземете тука.

Список со емаил адреси од вработените во Центрите за вработување може да ги превземете тука.

 


Список на лицa за комуникација во Центарите за вработување со цел укажување на помош на граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост.