Previous Next
Прегледај ги сите огласи
Previous Next
Прегледај ги сите огласи
PreviousNext
сите информации

Пазар на труд


Анализа на слободни работни места по центри за вработување, дејност на фирмите и најбарани 25 занимања

Повеќе


Анализа на бројот на невработени лица по центри за вработување, полова структура и образование

Повеќе


 Анализа на потреба од вештини на пазарот на трудот.

Повеќе

КОНТАКТ ЦЕНТАР

02 3 298 297

АНКЕТА

Дали сте задоволни од услугата на службеникот?
Пополнете ја анкетата на следниот линк.

повеќе